Information about the tenure of the Governors of Gujarat
   
 
Photo
 Name
From
To
Shri Mehdi Nawaz Jung
01.05.1960
31.07.1965
Shri Nityanand Kanungo
01.08.1965
06.12.1967
Shri P.N. Bhagwati ( Acting )
07-12-1967
25-12-1967
Shri Shriman Narayan
26.12.1967
16.03.1973
Shri P.N. Bhagwati ( Acting )
17-03-1973
03-04-1973
Shri K.K. Viswanathan
04.04.1973
13.08.1978
Smt. Sharda Mukerjee
14-08-1978
05.08.1983
Prof. K.M. Chandy
06..8.1983
25.04.1984
Shri B.K. Nehru
26.04.1984
25.02.1986
Shri R.K. Trivedi
26.02.1986
02.05.1990
Shri Mahipal Singh Shastri
02.05.1990
20.12.1990
Dr. Sarup Singh
21.12.1990
30.06.1995
Shri Naresh Chandra
01.07.1995
29.02.1996
Shri Krishna Pal Singh
01.03.1996
24.04.1998
Justice Shri Anshuman Singh (Retd.)
25.04.1998
15.01.1999
Justice ShriK.G. Balkrishnan ( Acting )
16-01-1999
17-03-1999
Shri Sundar Singh Bhandari
18.03.1999
06.05.2003
Shri Kailashpati Mishra,
07.05.2003
02-07-2004
Dr. Balram Jakhar (Acting)
03-07-2004
23-07-2004
Shri Nawal Kishore Sharma
24.07.2004
29-07-2009
                 Shri S.C. Jamir

 30-07-2009

26-11-2009 

                Dr. Shrimati Kamla           27-11-2009     07-07-2014
                Smt. Margaret Alva           07-07-2014     16-07-2014
                Shri Om Prakash Kohli           16-07-2014     Contd...